B

 • Motorová vozidla s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. osobní automobil a malý nákladní automobil o maximální přípustné do 3 500 kg – dodávka, pickup); smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.
 • Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg (pracovní stroj samojízdný je např. jeřáb, rypadlo, radlice, umístěný na podvozku, který umožňuje samostatný pohyb po pozemní komunikaci.)
 • Jízdní soupravy (výše zmíněná vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívěsem) s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg; maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
 • Dále tato skupina opravňuje k řízení skupiny A1 s automatickou převodovkou (pouze na území ČR).
 • Podmínky: 18 let.
 • Výcvik: 28 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 2 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Škoda Fabia.

 B96

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
 • Podmínky: 18 let, skupina B, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost
 • Výcvik: 8 hodin praktické jízdy, 2 hodiny zdravotní přípravy, 2 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.

 B+E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B (maximální přípustná hmotnost do 3 500 kg) a přípojného vozidla nad 750 kg a jízdní soupravy, které nespadají pod skupinu B.
 • Podmínky: 18 let, skupina B, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost
 • Výcvik: 8 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 2 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Škoda Fabia, přípojné vozidlo Vezeko.

 C

 • Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob); smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.
 • Podmínky: 21 let, skupina B, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost.
 • Výcvik: 18 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 4 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, údržba, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Iveco Eurocargo ML.

 C+E

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg (tj. přívěs nebo návěs).
 • Podmínky: 21 let, skupina C, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost.
 • Výcvik: 8 hodin praktické jízdy, 2 hodiny zdravotní přípravy, 2 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Iveco Eurocargo ML s přívěsem.

 D

 • Motorová vozidla pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Podmínky: 24 let, skupina B, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost.
 • Výcvik: 30 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 4 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, údržba, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Iveco Crossway.

Při rozšíření ze skupiny C:

 • Výcvik: 14 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 2 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.

 T

 • Traktory a samojízdné pracovní stroje; smí být připojeno přípojné vozidlo. (Jde o vozidla s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3 500 kg, jinak k jejich řízení postačuje řidičské oprávnění skupiny B.)
 • Podmínky: 17 let, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost.
 • Výcvik: 21 hodin praktické jízdy, 4 hodiny zdravotní přípravy, 8 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.
 • Výcvikové vozidlo: Zetor.

Při rozšíření ze skupiny B:

 • Výcvik: 10 hodin praktické jízdy, 2 hodiny zdravotní přípravy, 5 hodiny praktické údržby, výuka teorie.
 • Závěrečná zkouška: test, jízda.